Over TTT

De oorsprong van onze vereniging ligt in Berkel-Enschot. Ons trouwste lid, Ton van Nieuwburg, was bij de eerste vergaderingen die uiteindelijk leidden tot het ontstaan de Torenspelers. Toen de oude Toren in Berkel was gerestaureerd en deze heropend moest worden, ontstond het idee om rond de openingsactiviteiten een openluchtvoorstelling te geven bij de Toren. Zo gedacht, zo gedaan. De naam van de vereniging is dan ook direct verbonden aan dit evenement.

De Torenspelers begonnen als dorpsvereniging, maar verplaatsten zich al snel naar Tilburg. De leden stortten zich op het amateurtheater en waren daarbij zeer ambitieus. Door het volgen van cursussen en het zitting nemen in het toenmalige BCA-bestuur ontwikkelden de Torenspelers zich snel. Binnen een jaar of vijf werd het een club die op zoek ging naar nieuw repertoire en aansluiting vond bij de voorhoede van het amateurtheater.

In de afgelopen 50 jaar heeft TTT verschillende geslaagde producties opgeleverd. Sommige daarvan waren echte hoogtepunten. Opvallend is dat die verbonden kunnen worden met enkele regisseurs van bijzonder kaliber.

Vanaf 2012 is de vereniging overgestapt naar een nieuwe, meer eigentijdse organisatievorm, met de naam TTT Theaterproducties Tilburg . We richten ons op amateurspelers die graag in een productie willen meespelen en meedenken. Ook staan we open voor ‘buitenstaanders’ met een goed idee voor een productie.

Een kerngroep van ‘vaste deelnemers’, tevens leden van de vereniging, dragen zorg voor de randvoorwaarden zoals organisatie, financiën, techniek en bewaking van het artistieke niveau. Het stuk “Welkom in het bos” is de eerste productie van TTT Theaterproducties!


BIJ DE OPRICHTING VAN DE TORENSPELERS                     

door Erelid Ton van Nieuwburg

Medio maart 1964, ik was toen onder de wapenen voor herhaling, kwam Jan Thal naar mij toe om te vertellen dat er een schrijven in Berkel-Enschot, mijn toenmalige woonplaats, was rondgegaan met de mededeling dat men voornemens was om een plaatselijke toneel-vereniging op te richten. Aangezien ik in Tilburg al een tijdje bij ’n vereniging was geweest, de naam is me ontschoten, de regisseur was Piet van Nimwegen, en ik samen met Jan als jongen van 12 jaar bij het patronaatstoneel had gespeeld leek het me het wel leuk om bij de oprichtingsvergadering aanwezig te zijn. Daar bleek dat er nogal wat animo was voor  zo’n club. Het waarom werd me vrij vlug duidelijk. In het jonge verleden was er in het dorp openluchttoneel gespeeld en daar deden nogal wat mensen aan mee. Ik als jonggehuwde en pas kort in Berkel-Enschot woonachtig wist daar niets van, dus was dat ‘n leuke verrassing .

De initiatiefnemers voor deze oprichting waren Jo van Doremalen en Bertus Elissen. Jo woonde ook pas kort in Berkel-Enschot en speelde in Oirschot Grieks Openluchttoneel en in Eindhoven bij “De Jonge Spelers” en vond het wel leuk om in Berkel-Enschot ook zoiets te beginnen. Hij ging naar het Gemeentehuis voor informatie  en werd doorverwezen naar Bertus Elissen die de jaren daarvoor zeer sterk betrokken was geweest  bij het openluchttoneel. Deze man was meteen zéér enthousiast. Hij vertelde de historie van het openluchttoneel toen er een nieuwe weg geopend moest worden in Berkel. Hij had ’n boek gelezen van Olaf J. de Landell en wilde naar aanleiding van dat boek een toneelstuk dat bij de opening gespeeld zou kunnen worden. Via de uitgever kwam hij bij Olaf uit. Met een delegatie van het gemeentebestuur, Bertus was raadslid, zijn ze naar Olaf in Hilversum geweest en hebben deze zover gekregen dat hij de tekst ging schrijven en uiteindelijk óók nog de regie op zich nam. Hij bleek ook nog kostuums te kunnen maken. Kortom het werd een succes. Een tijd later werd de ouwe Toren in Enschot gerestaureerd en kwam wederom het idee op om rondom de openingsactiviteiten een groots Openluchttoneel over Maria te spelen bij de Toren. Dit is een enorm succes geworden waaraan het halve dorp heeft meegedaan. Het stuk werd geschreven én geregisseerd door Olaf J.. Het hele verhaal hierover is terug te vinden in één van de boeken van Olaf J. waarin alles bijna historisch is weergegeven, alleen alle namen van personen en plaats zijn verzonnen. Het boek kreeg de titel  van “Ter ere van…”

Het was, gezien deze historie, niet zo vreemd dat de nieuwe naam van de toneelvereniging  “TORENSPELERS” zou moeten worden. Deze vereniging werd omstreeks 1 mei 1964 opgericht in het parochiezaaltje  van Berkel. Jo van Doremalen werd de eerste regisseur. Bertus Elissen de eerste voorzitter, Jan Thal penningmeester en ondergetekende werd secretaris. Het eerste stuk dat we gingen spelen was “De Laatste Man met een Bolhoed” van J. Bischot en werd gespeeld in Zaal Concordia in Berkel. Totaal uitverkocht.

Ikzelf ben nooit betrokken geweest bij het openluchtoneel maar heb later wel uitgebreid kennis gemaakt met Olaf J. die ’n huisvriend was geworden van Bertus Elissen en zijn vrouw en die hebben mij mooie verhalen verteld hoe het was gegaan. Ik ben een paar keer bij hem thuis geweest in Hilversum waar hij toendertijd veel radiowerk deed en later ook TV.

Verhalen vertellen over Indië waar hij geboren was. Hij was een waar kunstenaar in woord én beeld.

De verdere historie van TTT is, denk ik, genoegzaam bekend. Ik heb al die jaren steeds een bestuursfunctie gehad, secretaris/penningmeester, en heb vele mooie rollen mogen spelen. Als secretaris heb ik indertijd de éérste Statuten en het Huishoudelijk reglement van de Torenspelers gemaakt die in wezen nog gehanteerd worden. De groep is later om economische redenen (subsidie, speelmogelijkheden) naar Tilburg verhuisd waar we met open armen werden ontvangen.

Udenhout, 18 november 2003